De Vlieger in beeld

 

De vlieger is een RK Basisschool die in 1975 van start is gegaan en ontstaan is uit een fusie van twee andere basisscholen (de H.Hartschool voor jongens en de St. Antoniusschool voor meisjes) en nu een leerlingaantal van 176 kinderen telt.I

‘Ik mag er zijn’
‘Ik word gezien’
‘Ik wil en mag leren’

 
Elk kind heeft goud in zich!

 


Deze vier zinnen zijn de kern van onze missie:
 
elk kind een veilige plek bieden waar het gezien wordt,
erkend wordt en kan leren.
 
Vanuit deze missie willen wij de kwaliteiten van elk kind,
in dialoog en samenwerking met u als ouder,
zo goed mogelijk ontplooien op onze basisschool De vlieger.


 

Onze visie
 

Het kind, de leerkracht en de maatschappij ontwikkelen zich voortdurend en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wij erkennen deze onlosmakelijkheid en zoeken vanuit dat uitgangspunt de verbinding.
De verbinding naar kind, ouders, wijk en de maatschappij met haar ontwikkelingen.
Vanuit verbinding ontstaat gezamenlijkheid en dat is voor ons een groot goed, de mens krijgt betekenis in de relatie tot de ander.
In de verbinding zit ook een historisch besef; wij kunnen heden ten dage voortbouwen op fundamenten die door anderen zijn neergezet en vanuit dat perspectief waarderen wij deze anderen.
Verbinding is voor ons de pijler die maakt dat wij kunnen groeien en leren.  Dagelijks zorgen wij zo optimaal mogelijk voor uw kind(eren) met als uitgangspunt samen met en van elkaar te leren.  U, als ouder, zien wij als volwaardige partner.
Dit plaatsen wij in een positieve context, samen aan de slag om te leren en te ontwikkelen in dialoog met kinderen, ouders, collega’s en onze maatschappij.
Zo creëren wij op De vlieger een sfeer van vertrouwen en rust waar een goede ontwikkeling  wordt gerealiseerd en waar plezier en verdriet met elkaar gedeeld wordt.

 

Onze visie op onderwijs

Op De vlieger staat het leren centraal: de begeleiding van de vierjarige op weg naar de ontwikkeling van een aankomende puber van omstreeks twaalf jaar die de overstap gaat maken naar het voortgezet onderwijs, de twaalfjarige die ‘uitvliegt’.
Op onze school ligt een groot accent op de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. Ook hechten wij grote waarde aan de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer en techniek) en aan de creatieve en muzische ontwikkeling (handvaardigheid, tekenen, muziek, lichamelijke opvoeding).
Daarnaast is ruime aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling; wij richten ons vooral op leren samenwerken, leren delen, je mag er zijn, je mag gezien worden en respect hebben voor elkaar en elkaars eigendom.
Wij bieden op De vlieger gedegen onderwijs aan elke leerling in een gestructureerde omgeving zodat de leerling elke kwaliteit zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Vandaar ook onze slogan:

Elk kind heeft goud in zich

Schoolinfo

Schooltijden:

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag 

Vrijdag


 
08.30 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 12.15 uur
08.30 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 15.00 uur

Op school werken wij met een continurooster.

Dit betekent dat alle leerlingen gratis op school overblijven.